Friesian Horse Annual General Meeting 2017

AGM / AJV 2017  GO BACK
START DATE: 24 Nov 2017 - LOCATION: Orangia Rolbalklub, Bloemfontein

FRIESPERDTELERSGENOOTSKAP VAN SA
FRIESIAN HORSE BREEDERS’ SOCIETY OF SA

 

AGENDA VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING VIR VRYDAG 24/11/2017 OM 14:00 TE ORANGIA ROLBALKLUB, AT HORAKST, BLOEMFONTEIN
AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING FOR FRIDAY 24.11.2017 AT 14:00 ORANGIA ROLBALKLUB, AT HORAKST,BLOEMFONTEIN

 1. Opening en Verwelkoming / Opening and Welcome
 2. Kennisgewing van Vergadering / Notice of Meeting
 3. Ondertekening van Bywoningsregister  / Signing of Attendance Register
 4. Verskonings vir Afwesigheid / Apologies for Absense
 5. Goedkeuring van Notule van Algemene Jaarvergadering gehou op 18-11-2016 / Approval of Minutes of Annual General Meeting held on 18-11-2016
 6. Sake uit die vorige Notule / Matters arising from the previous minutes
 7. SA Stamboek: Herman Labuschagne / SA Stud Book: Herman Labuschagne
 8. Sekretariaat: JC van den Berg / Secretariat: JC van den Berg
 9. Finansies / Finances
  1. Voorlegging en Goedkeuring van Finansiële State / Presentation and Approval of Financial Statements
  2. Finansiële Verslag & Begroting / Financial Report & Budget
 10. Besprekingspunte / Discussion Points
  1. Nasionale Kampioenskappe  2018 -  J Moore
  2.  Bloemskou
  3. Friesperde in oop klasse – J Moore
  4. Perde scan voor ‘’n skou
 11. Presidentsverslag / Presidential Address
 12. Verkiesing van 3 Raadslede / Voting in 3 Council Members
  1. Die volgende drie raadslede tree uit, maar is herkiesbaar:
   J Moore
   D Swanepoel
   Uys Steenkamp
 13. Afsluiting / Closing


EVENT INDEX  PAST EVENTS  BACK TO TOP

© Friesian Horse Breeders Society. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of Friesian Horse Breeders Society.